plavecký oddíl Delfín Pelhřimov

Účast na tréninku (opatření Covid -19)

Opatření při tréninku

Dle vládního nařízení mohou plavat děti, které splňují tyto hygienické opatření :

a) děti do 12.let se neprokazují žádným testem
b) děti od 13.let - 18.let budou moci trénovat při předložení záznamu o 
očkování, nebo PCR testu ( platnost 1.týden) nárok dle České unie sportu mají na 5 testů , které budou hrazeny. Uvedeno v návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20.11.2021 č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN.

Kontakty