plavecký oddíl Delfín Pelhřimov

O nás

Plavecký oddíl Delfín Pelhřimov, z. s.

Z historie oddílu

Plavecký oddíl má již bohatou historii. Jedná se o činnost v horizontu 32 let. Jeho práce je dobrovolná a hlavním krédem je vedle závodní činnosti věnovat se především široké veřejnosti. Napomáhat zdravému vývoji dětské populace, soustředit v plaveckém oddíle i děti, které se nemohou realizovat v žádném jiném sportovním odvětví, nebo jim to jejich zdravotní stav neumožňuje. Svojí prací odstraňovat plaveckou negramotnost a sportem vyplňovat dětem jejich volný čas.

Začátky vzniku PO jsou datovány již od roku 1990. V těchto letech se touto činností zabývala hlavně plavecká škola, která ve své výuce doporučovala nadaným plavcům jejich registraci v PO. Postupně si plavecká veřejnost přivyká na nové sportovní odvětví a k prvním 12 ti registrovaným členům stále přibývá více zájemců o tento velice zdravý sport. Již po třech letech počet členů narůstá na 45. Každým rokem se toto číslo mění a v současné době přesahuje počet registrovaných již číslo 300 členů.

Postupně se rekrutují i trenéři z řad dětí, kteří již mají dostatek zkušeností s tréninkem. Plavecký oddíl postupně zajišťuje jednotlivým trenérům školení, která zkvalitňují tuto práci. Oddíl také zajišťuje ve spolupráci s oddílem v Jihlavě školení pro rozhodčí.

Práce v PO se konsoliduje a tím i zájem o oddíl stále vzrůstá. Mladí plavci dosahují stále lepších výsledků a prosazují se nejen na okresní, krajské, ale i celostátní úrovni.
PO nepracuje jako středisko vrcholového sportu, ale především jako masová organizace. Proto se v roce 2005 začala objevovat i nabídka pro plavání dospělých.

Trenéři jsou především z řad Plavecké školy. Zde se snaží nabídnout jak program pro úplné začátečníky, tak program kondičního plavání. Že se tato myšlenka ujala u Pelhřimovské veřejnosti svědčí fakt, že tento oddíl pracuje již 17. rokem a pomohla mnoha lidem najít opět jistotu v plavání.

Výbor oddílu

V roce 2007 vzniká stávající právní subjekt Plavecký oddíl Delfín Pelhřimov, z. s.

  • doklad o vzniku: Potvrzení MV ČR č.j.: II/s-OS/1-29 119/96R, Stanovy reg. MV.
  • ustavující schůze ze dne 24.4. 2007
  • oznámení ekonomického subjektu – ČSÚ ze dne 20.4.2007
  • výbor plaveckého oddílu zvolen ustavující schůzí 13.04.2007

Předseda: Mgr. Zdeněk Štěpánek

Členové výboru: Milan Votruba, Ondřej Machovský, Libor Zdvihal, Radek Prokýšek

Kontakty